Portrait Franziska Mattes Laib

Franziska Mattes Laib
lic. oec. HSG

Spitalrätin