Portrait Nadezda Velizheva

Nadezda Velizheva

Assistenzärztin, Institut für Pathologie und Molekularpathologie

Kontakt

Tel. +41 43 253 42 99
VCard